Donderdag 4 oktober 2018

Kort Geding

Bordeelhouder spant kort geding aan tegen seksrobot

Een bordeelhouder spant een kort geding aan tegen de, in zijn bordeel functionerende, seksrobot. Zijn verzoek aan de rechter is een verbod uit te spreken tegen het publiceren van informatie over zijn bordeel door de seksrobot. De seksrobot dreigt met het plaatsen van informatie over een gewelddadige bezoeker op het internet. De bordeelhouder vreest reputatieschade, waarbij een verbod door de rechter dit dient te voorkomen. Het kort geding dient op donderdag 4 oktober 2018 tijdens ROBOT LOVE in Eindhoven.

Rechter van dienst is mr. Willem F. Korthals Altes, rechter te Amsterdam en medeoprichter van het Insituut voor Informatierecht van de UvA. De bordeelhouder wordt bijgestaan door mr. Merel Dorgelo, advocaat van het kantoor SwitchLegal te Amsterdam. Advocaat van de seksrobot is mr. Hub Dohmen, van het kantoor Dohmen Advocaten te Tilburg. Dr. Rob van den Hoven van Genderen, directeur van het VU Centre for Law and Internet en managing director van het kantoor SwitchLegal, treedt op als commentator
Initiator van het proces is prof. mr. dr. Giep Hagoort, hoogleraar em kunst en economie, Universiteit Utrecht/HKU.

Entreeprijs: € 95,- (inclusief seminar over robotrechten)

Meer informatie

Zelflerende robots zijn sterk in ontwikkeling en zullen de komende jaren mede het maatschappelijk leven beïnvloeden. Bij zelflerende robots kunnen menselijke actoren niet geïdentificeerd worden. De reden waarom in de vakliteratuur bepleit wordt slimme robots een zekere rechtspersoonlijkheid te verschaffen is om hun deelname aan het maatschappelijke en juridische verkeer te expliciteren. Dit zou betekenen dat er een derde type rechtspersoonlijkheid zal ontstaan naast de rechtspersoonlijkheid van natuurlijke personen en niet-natuurlijke rechtspersonen (zoals bijvoorbeeld de stichting en de bv).

Hoe juridisch om te gaan met zelflerende robots is momenteel niet duidelijk, zowel de wetgeving als de rechtspraktijk heeft (nog) geen rechtsregels opgeleverd. Door experts wordt dit als een gemis ervaren omdat de moderne maatschappij het niet kan stellen zonder een duidelijke juridische positie van slimme robots. Het grote publiek echter is nog nauwelijks actief betrokken bij het debat over robotrecht. Gezien de algemene noodzaak om tot regulering te komen heeft het Europese Parlement in 2017 een resolutie aangenomen waarin gepleit wordt Europabreed een elektronische rechtspersoonlijkheid voor geavanceerde robots in te voeren, mede aan de hand van een registratiesysteem. Zo mogelijk ook via een waarborgfonds dat bij schade, veroorzaakt door slimme robots, zelf uitkeert.

Het geënsceneerde proefproces wil het interne debat openbreken en een actieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke bewustwording rond robotrecht.

Het proces
Voorafgaand aan het kort geding wordt een dagvaarding uitgebracht waarin de advocaat van de bordeelhouder aangeeft waarom hij een verbod verlangt. Tijdens het geding heeft de rechter vervolgens een grote vrijheid om de orde te bepalen. De advocaten lichten op verzoek van de rechter hun standpunt toe. In het publiek bevinden zich (ervarings)deskundigen die – afhankelijk van de beslissing van de rechter – een bepaald aspect kunnen toelichten. Aan het slot trekt de rechter zich samen met de griffier terug in de raadkamer om zich te beraden op de uitspraak.

Het geënsceneerde proces vindt plaats in het publieke programma van ROBOT LOVE en staat open voor publiek. Het aanwezige publiek wordt begeleid door een commentator. Deze introduceert het proces bij de aanwezigen en begeleidt tijdens het beraad in de raadkamer een jury-uitspraak door het aanwezige publiek. (Dit laatste is afwijkend van het Nederlands rechtssysteem.) Tot slot zal de commentator de rechter vragen naar zijn uitspraak en met hem, tezamen met de advocaten, inhoudelijk terugblikken op de zaak.

Dit programma is onderdeel van een seminar over robotrechten. Het geënsceneerde proefproces wil het interne debat openbreken en een actieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke bewustwording rond robotrecht. Het programma is ook los van het seminar te bezoeken. Deelname aan het hele programma kost € 95,-.

Locatie

Robot Love – Campina Melkfabriek
Kanaaldijk Zuid
Eindhoven

Datum

Donderdag 4 oktober 2018

Andere events

Praat met PIP!