Kunnen we van robots leren wat liefde is?

Robot Love is een grootschalige, internationale, cross podium kunst & technologie manifestatie op diverse locaties in Eindhoven, bestaande uit Cyborg Catwalks, dans, theater, optredens, residenties, workshops, lezingen, conferenties, co-creaties en installaties in het najaar van 2018.

Ontwrichtende technologieën dagen ons uit te overdenken wie wij mensen zijn terwijl we steeds meer cyborg worden in symbiose met machines. Het project onderzoekt dit door een positieve kijk op onderwerpen als gedeelde liefde, intelligentie en bewustzijn, zonder daarbij de aandacht voor fricties en ethische dilemma’s te verliezen.We kunnen nog niet begrijpen hoe robots en kunstmatige intelligenties (AI) de wereld waarnemen. Vertrouwen, verbeelding en responsiviteit jegens radicaal andere wezens zijn nodig om respectvolle relaties te kunnen bouwen. Het opent de mogelijkheid om het onverklaarbare, het onbetaalbare en niet-definieerbare te overwegen. Net als bij liefde.

Technologie heeft de mogelijkheid om normatieve grenzen te overschrijden. Liefde, bewustzijn en intelligentie zijn normatieve concepten. We denken te weten wat deze kwaliteiten betekenen maar eigenlijk doen we dat niet. De liberalistische nadruk op rationalisme en reductivisme heeft geleid tot een beperkt beeld van mensen als zelfstandige, volledig rationele en van lichamen bevrijde actoren die in een economische systeem overleven. Er is een neiging om onszelf als kwantitatieve machines te zien. Ondertussen moeten robots om verwaarloosde kwaliteiten integreren om met ons mensen te communiceren. Denk aan emotie, intuïtie, empathie en vooral liefde. Nu 'echte machines' binnen de huiselijke sfeer komen, kan AI fungeren als een spiegel die ons toelaat om diepgaand in onszelf en de huidige samenleving te investeren. Robot Love-kunstenaars, auteurs en ingenieurs combineren robotica, neurowetenschappen en ethiek om als een ongrijpbare force from the future te vragen: kunnen we van robots leren over liefde?

Zorgrobots, industriële robots, omgevingsintelligentie, zelfrijdende auto's. Robot Love gaat niet alleen over relaties tussen mens en robot, maar over hoe technologische vooruitgang ons inspireert om onszelf als mens opnieuw uit te vinden. De kunstmanifestatie onderzoekt dit kritisch door middel van een affirmatieve kijk op AI, met ruimte voor de nodige fricties die zullen optreden. Hoewel gecreëerd in ons beeld of als een proxy van de mens, kunnen we nog niet begrijpen hoe robots de wereld waarnemen; het is vreemd aan onze eigen waarneming. Zo is erkenning van een radicaal ander wezen, wiens handelingen niet kunnen worden voorspeld, nodig. In de huidige logica bestaat geen instrument waarmee een dermate groot verschil in soort te duiden. 

Op de hoogte blijven, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief 

De curatoren nodigen kunstenaars, ontwerpers, academici en sci-fi geleerden uit die werken op het gebied van neurowetenschappen, robotica, ethiek om bij te dragen. De ethische vragen die in de nabije toekomst naar ons toe komen zijn talrijk. Enkele voorbeelden: gaan innovatieve technologieën ons verder inkapselen tot het niveau dat we onze eigen huisdieren worden of kunnen ze ons helpen een nieuwe relationaliteit te vinden tussen menselijke en niet-menselijke wezens, of omgevingen? Aangezien technologie niet neutraal is, hoe om te gaan met dataficatie en bewustzijnsvernauwende algoritmische blik? Welke ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie inspireert ons om bewustzijn radicaal te heroverwegen als iets dat plaatsvindt tussen mensen of als gemeenschap van gedachten? In hoeverre kan AI ons stimuleren tot een naar binnen gerichte beweging? Hoe kunnen we samen bestaan als inter-afhankelijke, contextgevoelige lichamen in symbiose met technologieën, waarbij samenlevingen worden gecreëerd die gebaseerd zijn op liefde en vrijgevigheid?

Het project wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met Dutch Design Foundation, FNV, Van Abbemuseum, Design Academy, Parktheater, TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente, Summa College e.a. In de komende maanden nodigen Robot Love en BALTAN Laboratories vier kunstenaars uit voor residenties in Eindhoven. Met lezingen en workshops zullen zij ons meenemen in een wereld van verbeelding die ons helpt de nabije toekomst met vertrouwen tegemoet te treden. 

Een factsheet met concrete update over status van het project - partners, fondsen, sponsors - is beschikbaar. 

contact: info@robotlove.nl
www.nietnormaal.nl | www.robotlove.nl


Verschillende locaties in Eindhoven, 15 september - 2 december 2018