Robot Love was een grootschalige, internationale expo experience met tentoonstelling, publiek programma, partnerevents, educatieprogramma’s en een Robot Café. Robot Love vond plaats van 15 september t/m 2 december 2018 in de Melkfabriek op het voormalige Campinaterrein in Eindhoven.

Robot Love zocht de verbinding tussen mens en robot. Robots en AI als nieuwkomers moeten veel leren en worden opgevoed. Dat vereist aandacht, zorg en bovenal liefde. Om de belofte up close & personal with robots waar te maken zette Robot Love in op het bereiken van een breed en zeer divers publiek.

Robot Love heeft een optimistische benadering van robotisering en omarmt de komst van robots en AI, juist omdat het ons ook kansen biedt betere mensen te worden. Tegelijk worden ook de minder fraaie consequenties ervan onderzocht. Er is ruimte voor fascinatie, maar ook voor conflict, voor kwetsbaarheid, maar vooral voor liefde. Dat deed Robot Love door de organisatie van een expo experience op het snijvlak van kunst, design en wetenschap.

Robot Love
Bezoekadres (Kantoor):
Apparatenfabriek – Strijp-S
Torenallee 34 (6e verdieping)
5617 BD Eindhoven
Nederland
T: +31 6 33091322

walkingthedog_hackinghabitat_paulsegers
Walking the DogPaul Segers | Hacking Habitat

ORGANISATIE

Robot Love werd georganiseerd door de Stichting Niet Normaal, eerder verantwoordelijk voor onder meer Hacking Habitat, Ja Natuurlijk en Niet Normaal.

WAAROM ROBOT LOVE

Robot Love onderzocht wat liefde vermag in een context van robotisering en artificiële intelligentie. Mens en machine gaan al millennia hand in hand. Technologie en machines bieden telkens weer nieuwe manieren om onszelf te veruitwendigen – koken, taal, landbouw, machines, kunstmatige intelligentie – om onze kansen op overleven te vergroten. Echter, met het ontwerpen van die nieuwe omgevingen beïnvloeden wij ook onszelf. Robotisering daagt ons uit na te denken over wie we zijn en hoe we ons tot elkaar willen verhouden.

Robot Love verleidde het publiek met een actueel onderwerp waar velen over praten en brengt de theorie in praktijk. Robotisering en cobotisering gaan ons leven drastisch veranderen. Robot Love speelde met de vraag: zijn we meester of worden we slaaf? Gaan we liefde en aandacht uitbesteden aan robots? Of gebruiken we AI om bij onszelf te rade te gaan: are we human? Zijn we rationele machines, gericht op eigen gewin, of empatisch en sociaal? Wordt aandacht schaars of vinden we via digitalisering en robotisering juist tijd/manieren om liefde evenredig te verdelen? Belooft de toekomst een verschraling of juist inclusie met democratisering van de liefde als doel?

Praat met PIP!