Bij Robot Love Academy nemen leerlingen in groepen van maximaal 15 deel aan een workshop of rondleiding. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen de tijd en aandacht krijgen om rustig te kijken en zo hun eigen blik te ontwikkelen op Robot Love. Daarom vragen wij scholen wanneer zij met een groep groter dan 15 leerlingen komen om zelf de indeling van de groepen te maken. Daarnaast verwachten wij dat de school per groep van 15 leerlingen voor een begeleider vanuit school zorgt. Robot Love zorgt voor een vakdocent per groep van 15 leerlingen.

  • Robot love is cjp acceptant en komt in aanmerking voor de vergoedingsregeling: Museumschatten.
  • Wilt u met meer dan twee klassen tegelijk naar Eindhoven komen? Klik dan hier.

ART BASED LEARNING EXPERIENCE

Leerlingen onderzoeken actief een kunstwerk via de educatieve methode Art Based Learning ontwikkeld door Lector Dr. Jeroen Lutters, Leerstoel Kunst- en Cultuureducatie, ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten.

De persoonlijke ervaring van de leerling met een kunstwerk uit Robot Love staat centraal.  In 2017 kreeg het component ‘onderzoek’ een cruciale rol binnen het nieuwe CKV. Art Based Learning biedt leerlingen  structuur bij het uitvoeren van een ‘kunst-eigen’ onderzoeksvorm die past bij hun eigen belevingswereld. Inzet: wat kun je leren van kunst in plaats van over kunst.

De Art Based Learning Experience biedt handvatten om leerlingen vanuit Robot Love onderzoek te laten doen passend binnen de nieuwe richtlijnen van CKV en kan een waardevolle aanvulling voor lessen kunstgeschiedenis of kunst algemeen.

Beperkt beschikbaar
Robot Love Academy werkt met docenten met een ABL certificaat. Vanwege de specifieke kennis van de vakdocent is deze workshop maar beperkt beschikbaar.

Duur: 90 minuten
Kosten: € 90,- per groep van 15 leerlingen, incl. begeleidend docent.

CultuurCollege en ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten

Voortgezet Onderwijs
dsc01673

KUNST & TECHNIEK EXPERIENCE

Leerlingen gaan actief op ontdekking in de tentoonstelling aan de hand van de kunstwerken. Op basis van prikkelende stellingen buigen zij zich over vragen als: Kun je houden van een robot? In hoeverre wil je versmelten met technologie? Wat is bewustzijn?

In deze interactieve rondleiding daagt de vakdocent van Robot Love Academy de leerlingen uit om na te denken over wat zij zien en ervaren in de expositie.

Duur: 90 minuten
Kosten: € 90,- per groep van 15 leerlingen, incl. begeleidend docent.

WORKSHOP: WIJ ZIJN CYBORGS

Wij zijn Cyborg staat in het teken van vormgeving, techniek en communicatie. Speciaal voor Robot Love heeft kunstenaar Nico Thöne met inzet van de Build Your Own Robot Kit (het BYOR pakket) een workshop gecreëerd waarbij leerlingen de vervagende grenzen tussen mens en techniek onderzoeken.

We zijn immers vergroeid met onze smartphones, hebben gehoorapparaten om beter te horen en pacemakers om ons hart aan de praat te houden.  Maar hoe kunnen we techniek nog meer inzetten om onszelf te verbeteren?

Leerlingen denken na over deze vraag door zelf een technisch sieraad te ontwerpen. Denk bijvoorbeeld aan een sieraad dat aangeeft wanneer je niet gestoord wilt worden of dat laat zien in wat voor humeur je bent. Verschillende basiscomponenten die makkelijk aan het lichaam bevestigd kunnen worden vormen samen met de sensoren van de BYOR kit de basis. Daarnaast is het ook van belang, dat het sieraad een passende vorm en uitstraling krijgt, zodat het op de juiste manier communiceert.

Input en output, actie en reactie, zintuig en sensor. In deze workshop ontdek je hoeveel techniek op ons lijkt. Of lijken wij op technologie?

Duur: 90 minuten
Kosten: € 112,- per groep van 15 leerlingen, incl. begeleidend docent.

byorkitwit

COMBI ABL & Workshop

Bezoek met je klas de expositie via de Art Based Learning Experience in combinatie  met de workshop Wij Zijn Cyborg.

Duur: 180 minuten
Kosten: € 185,-  per groep van 15 leerlingen, incl. begeleidend docent.

COMBI Kunsttour & Workshop

Bezoek met je klas de expositie via de Kunst & Techniek Experience in combinatie  met de workshop Wij Zijn Cyborg.

Duur: 180 minuten
Kosten: € 185,-  per groep van 15 leerlingen, incl. begeleidend docent.

Praat met PIP!