Early Adopters, 2017, installatie


Binnen het werk van Johann Arens staat de vraag centraal hoe bepaalde publieke interieurs sociale structuren voortbrengen. Early Adopters neemt elementen van de Action Office 2 onder de loep. Dit kantoormeubel uit de jaren ’60 was het meest invloedrijke ontwerp voor de moderne, zogeheten moderne ‘kantoortuin’ en staat symbool voor het keurslijf van het kantoorleven. In de installatie worden deze uniforme elementen op speelse wijze omringd door statieven die zich uit het strakke keurslijf lijken te bewegen. De installatie roept vragen op over de mate waarin objecten onze manier van doen en laten beïnvloeden.

www.johannarens.com

johann-arens-anxiety-impress-installation-2016-2018
Praat met PIP!