All-Inclusive Cyborg Talks, verdieping tijdens het ontbijt

Tijdens Dutch Design Week organiseert ROBOT LOVE vier All-Inclusive Cyborg Talks. Deze serie van lezingen en debatten verdiepen het thema Be(com)ing Cyborg, steeds vanuit een andere invalshoek  bekeken. Debatten scherpen onze visie op een leefbare toekomst met technologie. De talks vinden plaats in de Eventhal van ROBOT LOVE in de Campina Melkfabriek en zijn gratis toegankelijk.

Dinsdag 23 oktober, 10:00-11:30 uur:
UNIFORMITEIT VS DIVERSITEIT
Gespreksleider: Daniëlle Arets
Technologie biedt velen de mogelijkheid deel te nemen aan de samenleving. Zodoende is er meer ruimte voor diversiteit. De praktijk is anders. De paradox van technologie is dat het instrument, ondanks de mogelijkheden, vaak wordt ingezet ter controle, sturing, homogenisering van de samenleving. Contactenlijsten op smartphones bestaan voor 95% uit mensen die op ons lijken. Algoritmes produceren vooralsnog stereotypen die niet alleen maar lachwekkend zijn. Bewuste feedback is nodig voor een pluriforme samenleving.

oot-0082-technoflesh-simone-niquille

Woensdag 24 oktober, 10:00-11:30 uur:
TRANSPARANTIE VS PRIVACY
Gespreksleider: Daniëlle Arets
Data-ethiek wordt in fashion en wearables design steeds belangrijker. Toch blijkt de big picture als het gaat om big data en surveillance capitalism schimmig. Grote bedrijven en overheden hebben mogelijkheden om nieuwe wetten te omzeilen of de grenzen op te zoeken. Beantwoorden aan de vraag naar transparantie met verlies aan privacy als gevolg ligt eenzijdig bij de burger/consument en startups. Het kritisch benaderen van technology bubbles blijft nodig om bewustzijn te genereren en samen te zoeken naar bescherming.

disnovation predictive artbot 2018

Donderdag 25 oktober, 10:00-11:30 uur:
MEER OF MINDERVALIDE MET AUTOMATEN
Gespreksleider: Brendan Vos
Veel mensen met een beperking zijn enorm geholpen door robottechnologie. Denk aan de slimme rollator of exoskeletten. Ze halen de ‘dis’ uit disability. Maar is dit inderdaad voor iedereen een stap voorwaarts? Een slimme domotica omgeving kan je mogelijkheden tot zelfbeschikking flink beperken. Zelfs met toegankelijke interfaces is sociale innovatie nodig om mensen te empoweren. En dan hebben we het nog niet eens over de inbreuk op privacy.

simone giertz shitty robots

Vrijdag 26 oktober, 10:00-11:30 uur:
PRO’S EN CONTRA’S VAN BIOLOGISCHE & SYNTHETISCHE SYMBIOSE
Gespreksleider: Brendan Vos
Cyborgs worden we niet alleen op een voor ons zichtbaar en herkenbaar niveau. Synthetische en biologische elementen smelten samen. Niet alleen wij worden hybride postmensen, ook wat we eten, waar we wonen, met wie we nageslacht produceren. Het veld, ontgonnen door SF-auteurs Octavia Butler en China Miéville, gaat ons verstand te boven.
Met: o.a. Floris Kaayck, Agnieszka Anna Wolodzk en Jeroen van Loon.

anna-dumitriu-trust-me-i-am-an-artist

Praat met PIP!