Dinsdag 23 oktober 2018

All-Inclusive Cyborg Talks

All-Inclusive Cyborg Talks is een serie van lezingen en debatten verdiepen het thema. Vanuit steeds een andere invalshoek wordt het narratief Be(com)ing Cyborg bekeken. Debatten scherpen onze visie op een leefbare toekomst met technologie. De talks vinden plaats tijdens Dutch Design Week 2018.

Uniformiteit vs diversiteit

Gespreksleider: Danielle Arets

Technologie biedt velen de mogelijkheid deel te nemen aan de samenleving. Zodoende is er meer ruimte voor diversiteit. De praktijk is anders. De paradox van technologie is dat het instrument, ondanks de mogelijkheden, vaak wordt ingezet ter controle, sturing, homogenisering van de samenleving. Contactenlijsten op smartphones bestaan voor 95 % uit mensen die op ons lijken. Algoritmes produceren vooralsnog stereotypen die niet alleen maar lachwekkend zijn. Bewuste feedback is nodig voor een pluriforme samenleving. Met o.a. Femke Snelting, Jennifer Kanary, Luis Lobo Guerrero.

Foto: Simone Niquille, root 0082 technoflesh

Locatie

Campina Melkfabriek
Hoek: Kanaaldijk-Zuid / Hugo van der Goeslaan
5613 LE Eindhoven

Data

Dinsdag 23 oktober
9.30 tot 11.00

Deur open: 9.00

Bestel Tickets

Andere events

frankenstein-symposium-eventdisnovation predictive artbot 2018 Praat met PIP!