INCLUSIVE INNOVATION DAY

5 NOVEMBER 2017

Donderdag 26 oktober 16:30 – 20:00, voormalig V&D gebouw

Marktleidende bedrijven, startups, kunstenaars, ontwerpers, ervaringsdeskundigen en
andere eindgebruikers onderzoeken de menselijke kant van robotica. Om de vraag of en hoe
mens en robot in de toekomst samenleven en samenwerken te beantwoorden, gaan
organisaties, bedrijven, overheden de discussie aan. Ons doel? Cobotica in de regio op de
agenda te zetten en ons voorbereiden op de transities die komen gaan. In 2018 organiseert
ROBOT LOVE samen met partner FNV een conferentie over het belang van sociale innovatie
naast technologische innovatie. Tijdens de Inclusive Innovation Day met Brainport
Eindhoven en Brabant C hebben we het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken
bekeken. Tijdens rondetafelgesprekken nodigen sprekers je uit om van gedachten te
wisselen, om samen de agenda voor robotica en sociale innovatie voor de komende jaren te
kunnen bepalen. Met een afsluitend woord van Maarten Steinbuch, professor TU
Eindhoven.

Praat met PIP!