Zaterdag 15 september 2018

Kick-off

De Robot Love kick-off is het startpunt van een reeks events die open debat aanwakkeren over hoe robotica en kunstmatige intelligentie (AI) kunnen bijdragen aan een florerende inclusieve samenleving. Met het verkennen van de huidige stand van de wetenschap en het onderzoeken van de mogelijkheden van AI wordt er een beeld geschetst van de nabije én verre toekomst. Dit alles zonder uit het oog te verliezen dat het niet de technologische vooruitgang zelf is die de belangrijkste voortstuwende kracht vormt, maar dat de toekomstige behoefte dat zou moeten zijn.

Zaterdag 15 september 2018 is de allereerste dag dat Robot Love de deuren opent voor het publiek. De kick-off is een rijkgevulde aftrap met gevarieerd programma van sprekers, mini-colleges, workshops en demonstraties.

Sprekers zijn onder andere: Michela Magas – keynote – (Stromatolite Design Innovation Labs + EU’s Top Award prize for Women Innovators), Prof. dr. Emiel Krahmer (hoogleraar Language, Cognition and Computation), kunstenaarsduo Driessens & Verstappen (Tickle Salon), Prof. dr. Paul van Geest (hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie), Brendan Vos (workshop Sci-Fi Film-analysis), Dr. Paul Vogt (hoofddocent Cognitive Science and Artificial Intelligence), Emile Aarts (rector magnificus Tilburg University), Ine Poppe & Marc Buma (chatbot PIP) e.v.a.

Samenwerking met Tilburg University

Tilburg University grijpt Robot Love aan om in gesprek te gaan over onze digitale toekomst. Een maatschappij waarin robots en digitalisering steeds meer het leven bepalen is veelbelovend, maar stelt ons ook voor ethische dilemma’s. Hoe zorgen we dat iedereen mee kan in de digitale samenleving? Gaan sociale robots ons verrijken of verarmen? Hoe kunnen robots recht spreken, de democratie verbeteren, zorgverleners een handje helpen? Als mens en maatschappij-universiteit bij uitstek onderzoekt Tilburg University deze vragen vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken en in samenwerking met maatschappelijke partners.

In de serie open colleges die dit kick-off event opvolgt delen experts van Tilburg University hun kennis over robotisering vanuit de mens-  maatschappijwetenschappen en gaan ze de dialoog aan over belangrijke dilemma’s. Hoe zorgen we dat we werkelijk slimmer en beter worden van technologie? Onderwerpen variëren van gezondheidszorg, recht en theologie tot kunst, taal en liefde. Als deelnemer van deze colleges wordt u uitgenodigd bij te dragen aan de dialoog. Er is ruimte om uw prangende vragen te stellen, uw twijfel te uiten of medestanders te vinden voor een project dat u initieert. U bent namelijk niet de enige met plannen, twijfels of ideeën…

Onlangs sloten 25 Europese landen een overeenkomst om samen te werken in de belangrijkste kwesties rondom kunstmatige intelligentie. Kansen voor kunstmatige intelligentie kunnen pas dan optimaal worden benut als er wordt samengewerkt en de uitdagingen collectief worden aangepakt, zo is de redenatie. De vraagstukken lopen uiteen van het verzekeren van het Europese concurrentievermogen in onderzoek en toepassing van kunstmatige intelligentie tot het omgaan met sociale, economische, ethische en juridische aspecten. Met deze reeks events faciliteert Robot Love de bedoelde samenwerking. Er is werk aan de winkel!

Het meest actuele thema van 2018: robots!

Robot Love vormt in het najaar van 2018 het middelpunt van aandacht voor de band tussen mens en robot. De grootschalige internationale Expo Experience in Eindhoven zet kunst, events en educatie in om up close & personal met robots in contact te komen. Robots en AI als nieuwkomers moeten veel leren en worden opgevoed. Dat vereist aandacht, zorg en bovenal liefde.

Tickets
Tickets à  € 25,- zijn direct te bestellen via de mini-shop op deze pagina. Het ticket geeft je tevens toegang tot de Robot Love Expo (reguliere prijs € 15,-)

Locatie

Robot Love Expo Experience
Campina Melkfabriek
Hoek: Kanaaldijk-Zuid / Hugo van der Goeslaan
5613 LE Eindhoven

Datum

Zaterdag 15 september 2018
11:00 – 15:00 uur

Bestel Tickets

Andere events

Praat met PIP!