Donderdag 4 oktober 2018

Kort Geding

Bordeelhoudster spant kort geding aan tegen seksrobot

Kort geding: Een bordeelhoudster spant een kort geding aan tegen de in haar bordeel functionerende seksrobot. Haar verzoek aan de rechter is een verbod uit te spreken tegen het verder publiceren van informatie over haar bordeel door de seksrobot. De seksrobot heeft informatie op het internet verspreid over een gewelddadige cliënt. De bordeelhoudster vreest toenemende reputatieschade. Eerdere pogingen om de seksrobot te hacken om op die manier de schade te beperken, liepen op niets uit. Een verbod door de rechter is in de ogen van de bordeelhoudster noodzakelijk. Het kort geding dient op donderdagochtend 4 oktober 2018 om 10.00 uur in ROBOT LOVE in Eindhoven.

Rechter van dienst is mr. Willem F. Korthals Altes, rechter te Amsterdam en medeoprichter van het Instituut voor Informatierecht van de UvA. De bordeelhoudster wordt bijgestaan door mr. Merel Dorgelo, advocaat van het kantoor SwitchLegal te Amsterdam. Advocaat van de seksrobot is mr. Hub Dohmen, van het kantoor Dohmen Advocaten te Tilburg. Dr. Rob van den Hoven van Genderen, directeur van het VU Centre for Law and Internet en managing director van het kantoor SwitchLegal, treedt op als commentator. Initiator van het proces is prof. mr. dr. Giep Hagoort, hoogleraar em kunst en economie, Universiteit Utrecht/HKU. Speciale adviseur is Ine Gevers, artistiek directeur van Robot Love.

Het programma is mede mogelijk gemaakt door: Amsterdam School of Management, Dohmen Advocaten, Stichting Niet Normaal, SwitchLegal Advocaten.

In vervolg op het kort geding van 4 oktober in Eindhoven, dient op dinsdag 9 oktober in Arminius in Rotterdam het hoger beroep van deze zaak, dat door beide partijen is aangekondigd bij verlies. Het beroep wordt behandeld door prof. mr. Evert Stamhuis, raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Bosch/Den Haag. Thema van deze avond is robotrechten. Onder leiding van Chris van der Meulen gaan betrokken juristen in gesprek over rechten en verantwoordelijkheden van robots.

Tickets

Belangstellenden voor het kort geding kunnen een kaartje kopen à € 15.

Locatie

Robot Love – Campina Melkfabriek
Kanaaldijk-Zuid, Hugo van der Goeslaan
5613 LE Eindhoven

Datum

Donderdag 4 oktober 2018

Bestel Tickets

Programma

9:30
inloop

10:00
Opening door prof. mr. dr. Giep Hagoort

10:05
Kortgeding bordeelhoudster vs. seksrobot

 

Meer informatie

Zelflerende robots zijn sterk in ontwikkeling en zullen de komende jaren mede het maatschappelijk leven in toenemende mate beïnvloeden. Bij zelflerende robots kunnen menselijke actoren niet geïdentificeerd worden. De reden waarom in de vakliteratuur bepleit wordt slimme robots een zekere rechtssubjectiviteit te verschaffen om hun deelname aan het maatschappelijke en juridische verkeer te expliciteren. Dit zou betekenen dat er een derde type rechtssubjectiviteit ontstaat naast de rechtspersoonlijkheid van natuurlijke personen en niet-natuurlijke rechtspersonen (zoals bijvoorbeeld de stichting en de bv).

Hoe juridisch om te gaan met zelflerende robots is momenteel niet duidelijk, zowel de wetgeving als de rechtspraktijk heeft (nog) geen rechtsregels opgeleverd. Door experts wordt dit als een gemis ervaren omdat de moderne maatschappij het niet kan stellen zonder een duidelijke juridische positie van slimme robots. Het grote publiek echter is nog nauwelijks actief betrokken bij het debat over robotrecht. Gezien de algemene noodzaak om tot regulering te komen heeft het Europese Parlement in 2017 een resolutie aangenomen waarin gepleit wordt Europabreed een elektronische status voor geavanceerde robots in te voeren, mede aan de hand van een registratiesysteem. Zo mogelijk ook via een waarborgfonds dat bij schade, veroorzaakt door slimme robots, zelf uitkeert. Niet duidelijk is nu hoever de nieuwe rechtssubjectiviteit moet gaan. Welke juridische bevoegdheden vallen daaronder, is de slimme robot bijvoorbeeld ook drager van arbeidsrechten en –plichten? En als de robot als zelfstandige kunstmatige entiteit wordt aanvaard, heeft deze dan ook een vrijheid van meningsuiting?  Vragen die in het kort geding aan de orde komen. Het geënsceneerde proefproces wil het interne debat openbreken en een actieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke bewustwording rond robotrecht.

Het proces
Voorafgaand aan het kort geding wordt een dagvaarding uitgebracht waarin de advocaat van de bordeelhoudster aangeeft waarom zij een verbod verlangt. Tijdens het geding heeft de rechter vervolgens een grote vrijheid om de orde te bepalen. De advocaten lichten op verzoek van de rechter hun standpunt toe. In het publiek bevinden zich (ervarings)deskundigen die – afhankelijk van de beslissing van de rechter – een bepaald aspect kunnen toelichten. Aan het slot trekt de rechter zich samen met de griffier terug in de raadkamer om zich te beraden op de uitspraak.

Het geënsceneerde proces vindt plaats in het publieke programma van ROBOT LOVE en staat open voor het publiek. Het aanwezige publiek wordt begeleid door een commentator. Deze introduceert het proces bij de aanwezigen en begeleidt tijdens het beraad in de raadkamer een jury-uitspraak door het aanwezige publiek (dit laatste is afwijkend van het Nederlands rechtssysteem). Tot slot zal de commentator de rechter vragen naar zijn uitspraak en met hem, tezamen met de advocaten, inhoudelijk terugblikken op de zaak.

Het kort geding is onderdeel van een seminarprogramma over robotrechten. Bij voldoende belangstelling vinden in de middag workshops plaats waar de hoofdrolspelers van het kort geding de maatschappelijk-juridische aspecten nader uitdiepen. De deelnemers wordt interactief gevraagd een bepaalde kwestie te analyseren en een oplossingsrichting te suggereren. Aan het slot van het programma kan deelgenomen worden aan een bezoek aan de tentoonstelling Robot Love.

Inmiddels hebben de advocaten laten weten dat bij een nadelige uitspraak voor hun client, zij zeker in beroep zullen gaan. Dit beroep staat gepland voor dinsdag 9 oktober 2018 te Rotterdam in het debatcentrum Arminius. Het hoger beroep wordt behandeld door rechter prof. mr. Evert Stamhuis (raadsheer-plaatsververanger bij het gerechtshof Den Haag/Den Bosch).

Andere events

Ik ben een bericht kader. Klik op de knop Bewerken om deze tekst te veranderen.

Praat met PIP!